Ngành Logistics

Cần có các giải pháp lâu dài thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi, bao gồm thẻ RFID IML và hệ thống theo dõi GPS/ GPRS, đưa DOLAV đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến để kiểm soát và định vị vị trí của những chiếc thùng nhựa chân đế pallet.

Các thùng pallet KitBin trang bị cốt thép chịu tải nặng, được sản xuất đặc biệt thu gọn dễ dàng để sử dụng trong các nhà kho

Ngành Logistics

Cần có các giải pháp lâu dài thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi, bao gồm thẻ RFID IML và hệ thống theo dõi GPS/ GPRS, đưa DOLAV đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến để kiểm soát và định vị vị trí của những chiếc thùng nhựa chân đế pallet.

Các thùng pallet KitBin trang bị cốt thép chịu tải nặng, được sản xuất đặc biệt thu gọn dễ dàng để sử dụng trong các nhà kho

Ngành này đòi hỏi các giải pháp thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Thông qua các giải pháp của chúng tôi, khách hàng luôn tin tưởng vào Dolav để cung cấp các sản phẩm và thiết kế mới nhất phù hợp với mọi nhu cầu.

Ngành này đòi hỏi các giải pháp thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Thông qua các giải pháp của chúng tôi, khách hàng luôn tin tưởng vào Dolav để cung cấp các sản phẩm và thiết kế mới nhất phù hợp với mọi nhu cầu.

Nhà Kho
Chứa Hàng

Các giải pháp thông minh để lưu trữ, đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Pooling companies

Abuse tested to withstand the demands of this aggressive environment

Nhà Kho Chứa Hàng

Các giải pháp thông minh để lưu trữ, đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Pooling companies

Abuse tested to withstand the demands of this aggressive environment

Off shore gear

Weatherproof with added UV material to withstand the elements

Cold stores

Specialist material withstands extremes of temperature

Các Công Trình Xa Đất Liền

Weatherproof with added UV material to withstand the elements

Cold stores

Specialist material withstands extremes of temperature