Công Nghiệp Tái Chế

Ngành công nghiệp tái chế chuyên xử lý và vận chuyển các sản phẩm độc hại, điều đó gây hại cho các thùng nhựa pallet. DOLAV vượt qua được những yêu cầu khắt khe về khả năng chịu va đập, vận chuyển pin, thiết bị điện, các bộ phận kim loại tái chế, mảnh thủy tinh, chất thải thực phẩm, vật liệu tái chế và nhiều hơn nữa. Thùng nhựa pallet DOLAV được Liên Hợp Quốc chứng nhận về việc vận chuyển các vật liệu nguy hiểm, kể cả các vật liệu có bức xạ thấp.

Công Nghiệp
Tái Chế

Ngành công nghiệp tái chế chuyên xử lý và vận chuyển các sản phẩm độc hại, điều đó gây hại cho các thùng nhựa pallet. DOLAV vượt qua được những yêu cầu khắt khe về khả năng chịu va đập, vận chuyển pin, thiết bị điện, các bộ phận kim loại tái chế, mảnh thủy tinh, chất thải thực phẩm, vật liệu tái chế và nhiều hơn nữa. Thùng nhựa pallet DOLAV được Liên Hợp Quốc chứng nhận về việc vận chuyển các vật liệu nguy hiểm, kể cả các vật liệu có bức xạ thấp.

Dangerous Goods

Dolav UN certified boxes offer the largest range for handling of dangerous goods

Food Waste

Dolav products are the first choice for food waste plants and the Recycling industry

Hàng Hóa Nguy Hiểm

Dolav UN certified boxes offer the largest range for handling of dangerous goods

Food Waste

Dolav products are the first choice for food waste plants and the Recycling industry

Lithium batteries

The robustness of our boxes is ideal for withstanding the harsh conditions of the scrap industry

WEEE

DOLAV ® offers a range of sizes and specifications allowing adaptation for WEEE collects

Lithium batteries

The robustness of our boxes is ideal for withstanding the harsh conditions of the scrap industry

WEEE

DOLAV ® offers a range of sizes and specifications allowing adaptation for WEEE collects

Known for its intensive use of pallet boxes, the recycling industry demands products that are leak proof and can resist impact making our boxes the ideal solution for this market.

Known for its intensive use of pallet boxes, the recycling industry demands products that are leak proof and can resist impact making our boxes the ideal solution for this market.