Ngành Logistics

Cần có các giải pháp lâu dài thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi, bao gồm thẻ RFID IML và hệ thống theo dõi GPS/ GPRS, đưa DOLAV đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến để kiểm soát và định vị vị trí của những chiếc thùng nhựa chân đế pallet.

Các thùng pallet KitBin trang bị cốt thép chịu tải nặng, được sản xuất đặc biệt thu gọn dễ dàng để sử dụng trong các nhà kho

Ngành Logistics

Cần có các giải pháp lâu dài thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi, bao gồm thẻ RFID IML và hệ thống theo dõi GPS/ GPRS, đưa DOLAV đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến để kiểm soát và định vị vị trí của những chiếc thùng nhựa chân đế pallet.

Các thùng pallet KitBin trang bị cốt thép chịu tải nặng, được sản xuất đặc biệt thu gọn dễ dàng để sử dụng trong các nhà kho

Ngành này đòi hỏi các giải pháp thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Thông qua các giải pháp của chúng tôi, khách hàng luôn tin tưởng vào Dolav để cung cấp các sản phẩm và thiết kế mới nhất phù hợp với mọi nhu cầu.

Ngành này đòi hỏi các giải pháp thông minh để quản lý và kiểm soát chuỗi hậu cần. Thông qua các giải pháp của chúng tôi, khách hàng luôn tin tưởng vào Dolav để cung cấp các sản phẩm và thiết kế mới nhất phù hợp với mọi nhu cầu.

Nhà Kho
Chứa Hàng

Các giải pháp thông minh để lưu trữ, đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Kho bãi Title 2

Các nhà máy đã kiểm tra và nhận thấy DOLAV chịu được các yêu cầu của môi trường khắc nghiệt này

Nhà Kho Chứa Hàng

Các giải pháp thông minh để lưu trữ, đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Kho bãi Title 2

Các nhà máy đã kiểm tra và nhận thấy DOLAV chịu được các yêu cầu của môi trường khắc nghiệt này

Các Công Trình
Xa Đất Liền

Thùng DOLAV chịu được thời tiết với chất liệu chống UV được bổ sung để chịu được thời tiết khắt nghiệt

Nhà Kho Lạnh

Thùng DOLAV chuyên dụng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Các Công Trình Xa Đất Liền

Thùng DOLAV chịu được thời tiết với chất liệu chống UV được bổ sung để chịu được thời tiết khắt nghiệt

Nhà Kho Lạnh

Thùng DOLAV chuyên dụng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt